REKISTERISELOSTE

                                                                                                                                                Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 

                                                                                                            Päivityspvm:  06.06.2011

 

 

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

 

Nimi

 

Karjala-tietokantasäätiö

 

 

Yhteystiedot

 

Karjala-tietokantasäätiö

Savilahdenkatu 10 A, 3. krs

50100  MIKKELI

puh. 015 – 361 125, fax. 015 – 366 230       kts@karjalatk.fi

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

 

Nimi

 

Satu Soivanen

 

Yhteystiedot

 

Karjala-tietokantasäätiö

Savilahdenkatu 10 A,  50100  MIKKELI

puh. 015 – 361 125

satu.soivanen@karjalatk.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Karjala-tietokanta 

 

 

 

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus (rekisterin käyttö-tarkoitus)

 

 

Karjala-tietokantasäätiön tarkoituksena on edistää luovutetun Karjalan väestöä koskevan väestötietomateriaalin saamista tutkimusta palvelevaan käyttöön sekä edistää Karjalan väestöä koskevaa tutkimusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää tietosuojalautakunnan vuonna 1992 myöntämällä poikkeusluvalla (48/30.11.1992) perustettua tietokantaa, joka luodaan tallentamalla Mikkelin maakunta-arkistossa säilytettävien seurakuntien arkistoihin sisältyviä väestörekisteriasiakirjoja.

 

Tietokanta on suunniteltu ensisijaisesti yliopistolliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön, mutta myös sukututkijat voivat hyödyntää tietokannan tietoja.

 

Karjala-tietokannan 100-vuotta vanhemmat tiedot (ja kuolleet 1950 asti) löytyvät Katiha-ohjelman verkkoversiosta osoitteesta http://www.karjalatk.fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

 

 

1.8.1988-31.5.2011 Karjala-tietokantaan on tallennettu  8 977 260 henkilötietoa eli noin 90 % arvioidusta kokonaistietomäärästä. 

 

Luovutetun Karjalan väestörekisteriasiakirjoista tallennetaan lähes kaikki niiden sisältämät tiedot. Lähdetietokannassa kunkin seurakunnan kirkonkirjatiedot ovat omissa hakemistoissaan. Hakemistoissa olevat tiedostot on nimetty siten, että ensiksi on tiedoston tietosisällön tunnus ja lopuksi seurakuntakoodin tunnus.

Esim. Antrean seurakunnan  (koodi: 0013) hakemistot ja tiedostot:

 

 - hakemisto:  0013Antr

     - SYKA-tiedostot         

       SY013   (syntyneiden henkilötiedot)

       SH013  (syntyneiden huomautustiedot)

 

     - MULU-tiedostot 

       MU013 (muuttaneiden henkilötiedot)

       MH013 (muuttaneiden huomautustiedot)

 

     - VILU-tiedostot

      VI013    (vihittyjen henkilötiedot)

       VH013 (vihittyjen huomautustiedot)

 

     - KUHA-tiedostot

       KU013 (kuolleiden henkilötiedot)

       KO013 (kuolleiden omaisten tiedot)

       KH013 (kuolleiden huomautustiedot)

   

     - LAKI-tiedostot          

       LA013 (lasten henkilötiedot)

       LV013  (vanhempien tiedot)

       LM013  (kinkerikerrat)

       LK013   (kinkerivuodet)

       LT013   (taitomerkinnät)

       LH013   (huomautustiedot)

       LL013   (vanhempien huomautustiedot)

 

     - RIKI-tiedostot

       RI013   (henkilötiedot)

       RK013  (kinkerivuodet)

       RL013   (kinkerikerrat)

       RT013   (taitomerkinnät)

       RA013   (äänioikeudet)

       RE013  (ehtoollismerkinnät)

       RV013   (avioliittomerkinnät)

       RP013  (puolisot)

       RS013   (suhteet)

       RH013  (huomautustiedot)

 

-          Samalla alkukirjaimella alkavat tiedot on linkitetty toisiinsa HENKILO-linkillä, joka muodostuu kirkonkirjatyypin tunnuksesta (1 merkki),

      sidoskoodista (neljä merkkiä) ja henkilönumerosta (seitsemän merkkiä),

      esim. HENKILO =  ”R012a0002345”.

 

-          Vaihtoehtoisesti tiedot on linkitetty toisiinsa TAPAUS-linkillä, joka muodostuu kirkonkirjatyypin tunnuksesta (1 merkki), sidos/vuositiedosta (neljä merkkiä) ja tapausnumerosta (seitsemän merkkiä), esim. TAPAUS =  ”V17830002345”.

 

 

 

 Syntyneiden ja kastettujen luettelot (SYKA)

 

 SY-tiedosto (syntyneiden henkilötiedot)

                                          

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO          N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 SIGNUM      C 7                sidoksen tunnus

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 SPP              N 2                 syntymäpäivä

 SKK             N 2                 syntymäkuukausi

 SVV             N 4                 syntymävuosi

 SSRK           C 30               syntymäseurakunta

 ASP             C 35               asuinpaikka

 KYLA          C 25               kylän nimi

 TALO          C 30               talon nimi

 ENIMI         C 20               etunimi

 ENIMI2       C 20               muut etunimet

 SNIMI          C 30               sukunimi

 SP                C 1                 sukupuolikoodi  (1=mies, 2=nainen)

 KASPP         N 2                 kastepäivä

 KASKK       N 2                 kastekuukausi

 KASVV       N 4                 kastevuosi

 KASRK       C 30               kasteseurakunta

 KASAMM   C 35               kastajan ammatti

 KASNIMI    C 35               kastajan nimi

 KASMUU    C 1                 kasteeseen liittyvää

(” ”=ei merkintää,   1=vanhemmat kieltäneet kasteen, 2=lasta ei kastettu, 3=lapsi hätäkastettu, 4=hätäkastettu (päätelty), 5=kastepäivämäärä puuttuu)

 VAHPP        N 2                 kasteen vahvistuspäivä

 VAHKK      N 2                 kasteen vahvistuskuukausi

 VAHVV      N 4                 kasteen vahvistusvuosi

 VAHSRK    C 30               kasteen vahvistusseurakunta                   

 VAHAMM   C 35               kasteen vahvistajan ammatti

 VAHNIMI   C 35               kasteen vahvistajan nimi

 VAHMUU   C1                  kasteen vahvistamiseen liittyvää

(” ”=ei merkintää, 1=kaste vahvistettu, 2=kasteen vahvistaminen kielletty, 3=kastetta  ei ole vahvistettu)

 KKSIVU      C 8                 kirkonkirjasivu (viittaus pääkirjaan)

 KKSIDOS    C 5                 kirkonkirjan sidos

 KKSIGN      C 7                 kirkonkirjan signum

 ISAMM        C 35               isän ammattinimike

 ISENIMI      C 25               isän etunimet

 ISPNIMI      C 20               isän patronyyminimi

 ISSNIMI      C 30               isän sukunimi

 ISSIV           C 1                isän siviilisääty

(” ”=nton,2=aviol,3=leski, 4=eron,5=avol,6=kihl)

 ISKSRK       C 30              isän kotiseurakunta

 ISAKSRK     C 35              isän kotiseurakunta (normalisoitu)

 ISIKA          N 2                 isän ikä

 ISSVV         N 4                 isän syntymävuosi

 AIAMM       C 35               äidin ammattinimike

 AIENIMI     C 25               äidin etunimet

 AIPNIMI      C 20               äidin patronyyminimi

 AISNIMI      C 30               äidin sukunimi

 AIOSN         C 30               äidin omaa sukua –sukunimi

 AISIV           C 1                äidin siviilisääty

(” ”=nton,2=aviol,3=leski, 4=eron,5=avol,6=kihl)

 AIKSRK       C 30              äidin kotiseurakunta

 AITIKSRK   C 35               äidin kotiseurakunta (normalisoitu)

 AIIKA         N 2                 äidin ikä

 AISVV         N 4                 äidin syntymävuosi

 VIHPP         N 2                 vihkipäivä

 VIHKK        N 2                 vihkikuukausi

 VIHVV        N 4                 vihkivuosi

 AVIOS         C 20               aviosynty

 MONIS        C 1                 monisyntykoodi (2=kaksoset, 3=kolmoset, jne.)

 SJNRO         N 2                 lapsen järjestys sisarussarjassa

 REKNRO     C 8                 rekisteröintinumero

 (REKNRO   N 3                 rekisteröintinumero)

 KUOL          C 35               kuolemaan liittyvät tiedot

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_ISAMM   C 30               isän ammatti (normalistoitu)

 N_ISAMM2 C 30               isän ammatti2 (normalistoitu)

 N_ISAMM3 C 30               isän ammatti3 (normalistoitu)

 N_ISEN       C 15               isän etunimi (normalistoitu)

 N_ISEN2     C 15               isän muut etunimet (normalistoitu)

 N_ISPN       C 20               isän patronyymi (normalistoitu)

 N_ISSN       C 30               isän sukunimi (normalistoitu)

 ISUSKO       C 30               isän uskonto

 N_AIAMM  C 30               äidin ammatti (normalistoitu)

 N_AIAMM2C 30               äidin ammatti2 (normalistoitu)

 N_AIAMM3C 30               äidin ammatti3 (normalistoitu)

 N_AIEN      C 15               äidin etunimi (normalistoitu)

 N_AIEN2    C 15               äidin muut etunimet (normalistoitu)

 N_AIPN       C 20               äidin patromyyni (normalistoitu)

 N_AISN       C 30               äidin sukunimi (normalistoitu)

 AIUSKO      C 30               äidin uskonto

 KYNIMI      C 20               kylän nimi

 TANIMI       C 20               talon nimi

 TALONRO  C 6                 talon numero

 TANRO       C 6                 talon numero

 MUUASP     C 30               muu asuinpaikkatieto

 YLIV           C 1                 yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 SH-tiedosto (syntyneiden huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 

 Muuttaneiden luettelot (MULU)

 

 MU-tiedosto (muuttaneiden henkilötiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO          N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 MUVV         N 4                muuttovuosi

 TVV             N 4                tulovuosi

 LVV             N 4                lähtövuosi

 SIDOS          C 4                tallennettava vuosi

 SIGNUM      C 7                sidoksen tunnus

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 ENIMI          C 20              etunimi

 ENIMI2        C 20              muut etunimet

 PNIMI          C 20              patronyyminimi

 SNIMI          C 30              sukunimi

 OSNIMI       C 30              omaa sukua –sukunimi

 AMM           C 35              ammattinimike

 SIV               C 1                siviilisääty

(” ”=nton,2=aviol,3=leski, 4=eron,5=avol, 6=kihl,7=lapsi)

 SPP               N 2                syntymäpäivä

 SKK             N 2                syntymäkuukausi

 SVV             N 4                syntymävuosi

 SSRK           C 30              syntymäseurakunta

 SYNTSRK    C 35              syntymäseurakunta (normalisoitu)

 SP                 C 1                sukupuolikoodi (1=mies, 2=nainen)

 MILKM        N 2                muuttaneiden miesten lukumäärä

 NALKM       N 2                muuttaneiden naisten lukumäärä

 YHTLKM     N 2                muuttaneiden kokonaismäärä

 MUTY          C 1                muuttotyyppi (S=sisään, U=ulos)

 MSNRO       N 4                sisäänmuuton numero eli muuttokirjan 

                                            jättönumero

 MSPP           N 2                sisäänmuuton päivä

 MSKK          N 2                sisäänmuuton kuukausi

 MSVV          N 4                sisäänmuuton vuosi

 KKSIVU      C 8                kirkonkirjasivu (viittaus pääkirjaan)

 MKPP           N 2                muuttokirjan antopäivä

 MKKK         N 2                muuttokirjan antokuukausi

 MKVV         N 4                muuttokirjan antovuosi

 MKNRO       N 4                muuttokirjan numero

 MUSRK       C 30              muuttoseurakunta

 MUUTSRK  C 35              muuttoseurakunta (normalisoitu)

 ASP              C 35              asuinpaikka

 KYLA          C 25              kylän nimi

 TALO           C 30              talon nimi

 TALONRO   C 6                talon numero

 ILMM           C 1                ilmoituskoodi

(1=ilmoitettu, 2=ei saapunut/lähetetty ilmoitusta)

 ILMNRO      N 4                ilmoituksen numero

 ILMPP          N 2                ilmoituspäivä

 ILMKK        N 2                ilmoituskuukausi

 ILMVV        N 4                ilmoitusvuosi

 MK               C 100            muuttokirjaan liittyvät tiedot

 ASEV           C 30              asevelvollisuus

 REKNRO     N 4                 rekisteröintinumero

 N_AMM      C 30               ammatti (normalistoitu)

 N_AMM2    C 30               ammatti2 (normalistoitu)

 N_AMM3    C 30               ammatti3 (normalistoitu)

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_PNIMI     C 20               patronyymi (normalistoitu)

 N_SNIMI     C 30               sukunimi (normalistoitu)

 SUKUN       C 30               sukunimi (normalisoitu)

 N_OSN        C 30               omaa sukua –nimi (normalisoitu)

 MKJPP         N 2                 muuttokirjan jättöpäivä

 MKJKK       N 2                 muuttokirjan jättökuukausi

 MKJVV       N 4                 muuttokirjan jättövuosi

 YLIV            C 1                yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 MH-tiedosto (muuttaneiden huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan vuosi

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 

 Vihittyjen ja kuulutettujen luettelot (VILU)

 

 VI-tiedosto (vihittyjen henkilötiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TAPAUS      C 12              vihkitapauksen numero (kaikki sidokset)

 VNRO          N7                 vihkitapauksen numero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 SIGNUM      C 7                sidoksen tunnus

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 KPP              N 2                kuulutuspäivä

 KKK            N 2                kuulutuskuukausi

 KVV            N 4                kuulutusvuosi

 KUUSRK     C 30              kuulutusseurakunta

 KUULSRK   C 35              kuulutusseurakunta (normalisoitu)

 KNRO          N 4                kuulutusnumero

 KUUAMM   C 35              kuulutuksen antajan ammatti

 KUUNIMI    C 35              kuulutuksen antajan nimi

 VPP              N 2                vihkipäivä

 VKK            N 2                vihkikuukausi

 VVV            N 4                vihkivuosi

 VSRK           C 30              vihkiseurakunta

 VIHSRK       C 35              vihkimisseurakunta

 VTAPA        C 1                vihkimistapa (K=kirkollinen,

                                            S=siviilivihkiminen)

 VPAIK         C 20              vihkimispaikka

 VAMM         C 35              vihkijän ammatti

 VNIMI         C 35              vihkijän nimi

 ASP              C 35              asuinpaikka

 KYLA          C 25              kylän nimi

 TALO           C 30              talon nimi

 AMM           C 35              ammattinimike

 ENIMI          C 20              etunimi

 ENIMI2        C 20              muut etunimet

 PNIMI          C 20              patronyyminimi

 SNIMI          C 30              sukunimi

 SP                 C 1                sukupuolikoodi (1=mies, 2=nainen)

 SIV               C 1                siviilisääty (1=nton,3=leski,4=eron,5=avol)

 SIV2             C 20              siviilisääty (normalisoitu)

 IKAVV        N 2                ikä vuosina

 SPP               N 2                syntymäpäivä

 SKK             N 2                syntymäkuukausi

 SVV             N 4                syntymävuosi

 SSRK           C 30              syntymäseurakunta

 KKSIVU      C 8                kirkonkirjasivu (viittaus pääkirjaan)

 KKSIDOS    C 5                kirkonkirjan sidos

 KKSIGN      C 7                kirkonkirjan signum

 MAKSU       C 10              maksu vihkimisestä

 REKNRO     N 4                rekisteröintinumero

 N_AMM      C 30               ammatti (normalistoitu)

 N_AMM2    C 30               ammatti2 (normalistoitu)

 N_AMM3    C 30               ammatti3 (normalistoitu)

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_PNIMI     C 20               patronyymi (normalistoitu)

 (N_SNIMI)  C 20               sukunimi (normalistoitu)

 SUKUN       C 30               sukunimi (normalisoitu)

 USKO          C 30               uskonto

 KSRK          C 30               kotiseurakunta

 KOTISRK    C 35               kotiseurakunta

 KPK             C 30               kotipaikkakunta

 KOTIPK      C 35               kotipaikkakunta

 KYNIMI       C 20              kylän nimi

 KYLA          C 25              kylä

 TANIMI       C 20              talon nimi

 TALO           C 30              talo

 TANRO        C 6                talon numero

 TALONRO   C 6                talon numero

 YLIV            C 1                yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 VH-tiedosto (vihittyjen huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 TAPAUS      C 12              vihkitapauksen numero (kaikki sidokset))

 VNRO         N 7                vihkitapauksen numero (yksi sidos)

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 

 Kuolleiden ja haudattujen luettelot (KUHA)

 

 KU-tiedosto (kuolleiden henkilötiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 SIGNUM      C 7                sidoksen tunnus

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 KUOPP        N 2                kuolinpäivä

 KUOKK       N 2                kuolinkuukausi

 KUOVV       N 4                kuolinvuosi

 HAUPP        N 2                hautauspäivä

 HAUKK       N 2                hautauskuukausi

 HAUVV       N 4                hautausvuosi

 ASP              C 35              asuinpaikka

 KYLA          C 25              kylän nimi

 TALO           C 30              talon nimi

 KKSIVU      C 8                kirkonkirjasivu (viittaus pääkirjaan)

 KKSIDOS    C 5                kirkonkirjan sidos

 KKSIGN      C 7                kirkonkirjan signum

 AMM           C 35              ammattinimike

 ENIMI          C 20              etunimi

 ENIMI2        C 20              muut etunimet

 PNIMI          C 20              patronyyminimi

 SNIMI          C 30              sukunimi

 OSNIMI       C 30              omaa sukua -sukunimi

 SP                 C 1                sukupuolikoodi (1=mies, 2=nainen)

 IKAVV        N 3                ikä vuosina

 IKAKK        N 2                ikä kuukausina

 IKAVK        N 2                ikä viikkoina

 IKAPP          N 2                ikä päivinä

 SIV               C 1                siviilisääty   

(1=nton,2=aviol,3=leski,4=eron,5=avol,6=kihl,

7=lapsi)

 KSYY          C 60              kuolinsyy

 KUOMUU    C 35              kuolemaan liittyvät muut tiedot

 HAUMUU    C 35              hautaukseen liittyvät muut tiedot

 KUOSRK     C 30              kuolinseurakunta

 KUOLSRK   C 35              kuolinseurakunta (normalisoitu)

 HAUSRK     C 30              hautausseurakunta

 HAUTSRK   C 35              hautausseurakunta (normalisoitu)

 SPP               N 2                syntymäpäivä

 SKK             N 2                syntymäkuukausi

 SVV             N 4                syntymävuosi

 REKNRO     N 4                rekisteröintinumero

 N_AMM      C 30               ammatti (normalistoitu)

 N_AMM2    C 30               ammatti2 (normalistoitu)

 N_AMM3    C 30               ammatti3 (normalistoitu)

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_PNIMI     C 20               patronyymi (normalistoitu)

 (N_SNIMI)  C 30               sukunimi (normalistoitu)

 SUKUN       C 30               sukunimi (normalisoitu)

 N_OSN        C 30              omaa sukua –nimi (normalisoitu)

 N_KSYY      C 30              kuolinsyy (normalisoitu)

 N_KSYY2    C 30              kuolinsyy2 (normalisoitu)

 N_KSYY3    C 30              kuolinsyy3 (normalisoitu)

 KSRK           C 30              kotiseurakunta

 KOTISRK    C 35              kotiseurakunta (normalisoitu)

 KYNIMI       C 20              kylän nimi

 TANIMI       C 20              talon nimi

 TALONRO   C 6                talon numero

 TANRO        C 6                talon numero

 MUUASP     C 30              muu asuinpaikkatieto                              

 YLIV            C 1                yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 KO-tiedosto (kuolleiden omaisten tiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 JNRO           N 2                omaisen järjestysnumero

 OM               C 1                omaisen koodi (I=isä, Ä=äiti, P=puoliso, M=muu)

 OMAMM     C 35              omaisen ammattinimike

 OMENIMI    C 25              omaisen etunimet

 OMPNIMI    C 20              omaisen patronyyminimi

 OMSNIMI    C 30              omaisen sukunimi

 OMOSN       C 30              omaisen omaa sukua -sukunimi

 

 KH-tiedosto (kuolleiden huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 3                tallennettavan vuoden 3 viim. numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 

 Lastenkirjat (LAKI)

 

 LA-tiedosto (lasten henkilötiedot)

                                          

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 --------------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO          N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TAPAUS      C 12              vanhempien numero (kaikki sidokset)

 VNRO          N7                 vanhempien numero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 ASP              C 50              asuinpaikka

 AMM           C 35              ammattinimike

 ENIMI          C 20              etunimi

 ENIMI2        C 20              muut etunimet

 PNIMI          C 20              patronyyminimi

 SNIMI          C 30              sukunimi

 SP                 C 1                sukupuolikoodi (1=mies, 2=nainen)

 SPP               N 2                syntymäpäivä

 SKK             N 2                syntymäkuukausi

 SVV             N 4                syntymävuosi

 SSRK           C 30              syntymäseurakunta

 AVIOS         C 20              aviosynty

 MONIS         C 1                monisyntykoodi (2=kaksoset, 3=kolmoset, jne.)

 ROKO          C 1                rokotuskoodi

(” ” =ei  mainintaa, 1=rokotettu, 2=sair.rokon,  3=sair.rokon ja rokotettu, 4=ei rokotettu, 5=tunte- maton,0=muu merkintä)

 AIDK           C 1                äidinkieli

(” ”=ei mainintaa, 1=suomi,2=ruotsi,3=venäjä, 4=saksa,0=muu)

 KOUSIV      C 30              koulusivistys

 KOUSIV2    C 2                koulusivityskoodi

(” ”=ei mainintaa,01=alkeiskoulu (kiertokoulu), 10=kansakoulu, 11=alakansa-koulu,

12=yläkansakoulu, 13=jatkoluokat, 20=ammattikoulu, 30=oppikoulu,

31=ala-alkeiskoulu, 32=yläalkeiskoulu (triviaalikoulu), 33=keskikoulu,

34=lukio, 40=opistotasoinen koulutus,

50=yliopisto (korkeakoulu), 

60=kansalaisopisto (työväenopisto),00=muu koulutus)  

 KTAITO       C 1                kirjoitustaito

(” ”=ei merkintää,1=osaa,2=osaa ja arvosteltu,3=ei osaa kirjoittaa)

 KONF          C 1                konfirmoitu

(1=on konfirmoitu,2=on konfirmointi ajankohta,3=ei ole konfirmoitu)

 KOPP           N 2                konfirmointipäivä

 KOKK          N 2                konfirmointikuukausi

 KOVV          N 4                konfirmointivuosi

 EDSIVU       C 8                edellinen sivunumero

 PEDSIVU     C 1                päätelty edellinen sivunumero

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 EDSIDOS     C 5                edellinen sidos

 EDASP         C 20              edellinen asuinpaikka

 PEDASP       C1                 päätelty edellinen asuinpaikka

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 EMKNRO    N 3                edellinen muuttokirjan numero

 EDSRK        C 30              edellinen seurakunta

 PEDSRK      C 1                päätelty edellinen seurakunta

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 TPP              N 2                tulopäivä

 TKK             N 2                tulokuukausi

 TVV             N 4                tulovuosi

 PTPVM        C 1                päätelty tulopäivämäärä (” ”=ei päätelty, 

                                           1=päätelty)

 TTYYPPI     C 1                tulotyyppi

(” ”=ei tietoa,1=edellisen ajanjakson kirkonkirjasta, 2=syntynyt ajanjakson aikana, 3=saman ajanjakson

kirkonkirjasta,4=samalta sivulta,5=toisesta

seurakunnasta,6=toisesta uskontokunnasta,8=alue siirretty toiseen seurakuntaan,

9=muodostettu kappeliseurakunta,0=ulkomailta,A= msrk:sta ksrk:aan)

 SESIVU        C 8                seuraava sivunumero

 PSESIVU      C 1                päätelty seuraava sivunumero

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 SESIDOS      C 5                seuraava sidos

 SEASP          C 20              seuraava asuinpaikka

 PSEASP        C1                 päätelty seuraava asuinpaikka

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 SMKNRO     N 3                seuraava muuttokirjan numero

 SESRK         C 30              seuraava seurakunta

 PSESRK       C 1                päätelty seuraava seurakunta

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 LPP              N 2                lähtöpäivä

 LKK             N 2                lähtökuukausi

 LVV             N 4                lähtövuosi

 PLPVM        C 1                päätelty lähtöpäivämäärä

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 LTYYPPI     C 1                lähtötyyppi

(” ”=ei tietoa,1=seuraavan ajanjakson kirkonkirjaan,2=kuollut ajanjakson

aikana,3=saman ajanjakson kirkonkirjaan,4=samalle sivulle,5=toiseen

seurakuntaan,6=toiseen uskontokuntaan,7=rippikirjaan,8=alue siirretty

seurakunnasta toiseen,9=muodostettu kappeliseurakunta,0=ulkomaille)

 UUDELL      C 1                uudelleenmerkintä (” ”=ei merkintää,

                                           1=uudelleen)

 N_AMM      C 30               ammatti (normalistoitu)

 N_AMM2    C 30               ammatti2 (normalistoitu)

 N_AMM3    C 30               ammatti3 (normalistoitu)

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_PNIMI     C 20               patronyymi (normalistoitu)

 (N_SNIMI)  C 30               sukunimi (normalistoitu)

 (SUKUN)     C 30               sukunimi (normalisoitu)

 YLIV            C 1                yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 LV-tiedosto (vanhempien tiedot)

                                          

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 TAPAUS      C 12              vanhempien numero (kaikki sidokset)

 VNRO          N 7                vanhempien numero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 ASP              C 35              asuinpaikka

 ISAMM        C 35               isän ammattinimike

 ISAMM2      C 35               isän ammattinimike täydellisenä

 ISENIMI      C 25               isän etunimet

 ISPNIMI      C 20               isän patronyyminimi

 ISSNIMI      C 30               isän sukunimi

 ISSPP           N 2                 isän syntymäpäivä

 ISSKK         N 2                 isän syntymäkuukausi

 ISSVV         N 4                 isän syntymävuosi

 AIAMM       C 35               äidin ammattinimike

 AIAMM2     C 35               äidin ammattinimike täydellisenä

 AIENIMI     C 25               äidin etunimet

 AIPNIMI      C 20               äidin patronyyminimi

 AISNIMI      C 30               äidin sukunimi

 AIOSN         C 30               äidin omaa sukua –sukunimi

 AISPP          N 2                 äidin syntymäpäivä

 AISKK         N 2                 äidin syntymäkuukausi

 AISVV         N 4                 äidin syntymävuosi

 

 LM-tiedosto (kinkerikerrat)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 1                koodi (läsnä=1, poissa=3)

 KERRAT      N 2                lukumäärä, montako kertaa läsnä/poissa

 

 LK-tiedosto (kinkerivuodet)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 1                koodi (läsnä=1, poissa=3)

 RIVI             N 2                tiedon rivinumero

 ASIA            N 4                vuosi

 

 LT-tiedosto (taitomerkinnät)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 3                taitokoodi

(SIS=sisäluku, ABC=aapiskirja, KRT=kristinopintaito, KAS=käsitys,

RHI=Raamatun historia, RAL=Raamatun lauseet, SEL=selitys, DPS=Daavidin Psalmit,

UST=uskontunnustus, KAT=katekismus, KIR=kirjoitustaito, jne. koodilistasta)

 RIVI             N 1                tiedon rivinumero

 ASIA            N 2                arvosana

(01=yksi piste, 02=kaksi pistettä, 03=kolmepistettä, 04=neljäpistettä, 05=viisi

pistettä, 06=viiva ja piste, 07=viiva ja kaksi pistettä, 08=neljä viivaa, 09=kolme

viivaa, 10=kaksi viivaa, 11=yksi viiva, jne. koodilistasta)

 

 

 LH-tiedosto (huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 LL-tiedosto (vanhempien huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 TAPAUS      C 12              vanhempien numero (kaikki sidokset)

 VNRO         N 7                vanhempien numero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

 

 

Rippikirjat (RIKI)

 

 RI-tiedosto (henkilötiedot)

                                          

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 --------------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO          N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 TSRK           C 4                tallennettavan seurakunnan koodi

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 SIVU            N 4                sivun numero

 ABSIVU       C 1                saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 RIVI             N 2                rivin numero

 NRO             C 1                saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 ASP              C 50              asuinpaikka

 AMM           C 35              ammattinimike

 ENIMI          C 20              etunimi

 ENIMI2        C 20              muut etunimet

 PNIMI          C 20              patronyyminimi

 SNIMI          C 30              sukunimi

 OSNIMI       C 30              omaa sukua -sukunimi

 SP                 C 1                sukupuolikoodi (1=mies, 2=nainen)

 SIV               C 1                siviilisääty  

(1=nton,2=aviol,3=leski,4=eron,5=avol,6=kihl)

 SPP               N 2                syntymäpäivä

 SKK             N 2                syntymäkuukausi

 SVV             N 4                syntymävuosi

 SSRK           C 30              syntymäseurakunta

 RKUNTA     C 3                ruokakunnan numero (ort. kirjat)

 REKNRO     C 4                rekisteröintinumero (ort. kirjat)

 IKAVV        N 3                ikä vuodet (ort. kirjat)

 IKAKK        N 2                ikä kuukaudet (ort. kirjat)

 AVIOS         C 20              aviosynty

 MONIS         C 1                monisyntykoodi (2=kaksoset, 3=kolmoset, jne.)

 ROKO          C 15              rokotusmerkintä

 AIDK           C 1                äidinkieli

(” ”=ei mainintaa,1=suomi,2=ruotsi,3=venäjä, 4=saksa,0=muu)

 KOUSIV      C 30              koulusivistys

 KTAITO       C 1                kirjoitustaito

(” ”=ei merkintää,1=osaa,2=osaa ja arvosteltu,3=ei osaa kirjoittaa)

 RIPK            C 1                rippikoulu

(” ”=ei merkintää,1=suorittanut,2=suorittanut ja on rippikoulun ajankohta, 3=ei suor. rippikoulua)

 KONF          C 1                konfirmoitu

(1=on konfirmoitu,2=on konfirmoitu ja on ajankohta,3=ei ole konfirmoitu)

 KOPP           N 2                konfirmointipäivä

 KOKK          N 2                konfirmointikuukausi

 KOVV          N 4                konfirmointivuosi

 ASEV           C 30              asevelvollisuus

 EDSIVU       C 8                edellinen sivunumero

 PEDSIVU     C 1                päätelty edellinen sivunumero

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 EDRIVI        C 2                edellinen rivi

 EDASP         C 20              edellinen asuinpaikka

 PEDASP       C1                 päätelty edellinen asuinpaikka

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 EMKNRO    N 4                edellinen muuttokirjan numero

 EDSRK        C 30              edellinen seurakunta

 PEDSRK      C 1                päätelty edellinen seurakunta

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 TPP              N 2                tulopäivä

 TKK             N 2                tulokuukausi

 TVV             N 4                tulovuosi

 PTPVM        C 1                päätelty tulopäivämäärä (” ”=ei päätelty,

                                           1=päätelty)

 TTYYPPI     C 1                tulotyyppi

(” ”=ei tietoa,1=edellisen ajanjakson kirkonkirjasta,2=syntynyt ajanjakson aikana,

3=saman ajanjakson kirkonkirjasta,

4=samalta sivulta,5=toisesta seurakunnasta,

6=toisesta uskontokunnasta,7=lastenkirjasta,8=alue siirretty toiseen seurakuntaan, 9=muodostettu

kappeliseurakunta,0=ulkomailta)

 SESIVU        C 8                seuraava sivunumero

 PSESIVU      C 1                päätelty seuraava sivunumero

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 SERIVI         C 2                seuraava rivi

 SEASP          C 20              seuraava asuinpaikka

 PSEASP        C1                 päätelty seuraava asuinpaikka

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 SMKNRO     N 4                seuraava muuttokirjan numero

 SESRK         C 30              seuraava seurakunta

 PSESRK       C 1                päätelty seuraava seurakunta

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 LPP              N 2                lähtöpäivä

 LKK             N 2                lähtökuukausi

 LVV             N 4                lähtövuosi

 PLPVM        C 1                päätelty lähtöpäivämäärä

(” ”=ei päätelty,1=päätelty)

 LTYYPPI     C 1                lähtötyyppi

(” ”=ei tietoa,1=seuraavan ajanjakson kirkonkirjaan,2=kuollut ajanjakson aikana,

3=saman ajanjakson kirkonkirjaan,4=samalle sivulle,5=toiseen seurakuntaan, 6=toiseen 

uskontokuntaan,7=seurakunta lakkautettu,8=alue 

siirretty seurakunnasta toiseen,9=muodostettu kappeliseurakunta,0=ulkomaille)

 ISSIVU         C 4                isän sivun numero

 ISABSIVU   C 1                isän saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 ISRIVI          C 2                isän rivin numero

 ISNRO         C 1                isän saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 AISIVU        C 4                äidin sivun numero

 AIABSIVU   C 1                äidin saman numeroisen sivun erotinkirjain, A-Z

 AIRIVI         C 2                äidin rivin numero

 AINRO         C 1                äidin saman numeroisen rivin erotinnumero, 1-9

 RIMUU        C 1                ehtoollisella käynti

(” ”=ei merkintää, 1=kyllä, 2=ei käynyt)

 UUDELL      C 1                uudelleenmerkintä (” ”=ei merkintää,

                                           1=uudelleen)

 N_AMM      C 30               ammatti (normalistoitu)

 N_AMM2    C 30               ammatti2 (normalistoitu)

 N_AMM3    C 30               ammatti3 (normalistoitu)

 N_ENIMI     C 15               etunimi (normalistoitu)

 N_ENIMI2   C 15               muut etunimet (normalistoitu)

 N_PNIMI     C 20               patronyymi (normalistoitu)

 N_SNIMI     C 30               sukunimi (normalistoitu)

 SUKUN       C 30               sukunimi (normalisoitu)

 N_OSN        C 30              omaa sukua –nimi (normalisoitu)

 YLIV            C 1                yliviivauskoodi (1=yliviivattu)

 

 RK-tiedosto (kinkerivuodet)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 1                koodi (läsnä=1, poissa=3)

 RIVI             N 2                tiedon rivinumero

 ASIA            N 4                vuosi

 

 RL-tiedosto (kinkerikerrat)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 1                koodi (läsnä=1, poissa=3)

 KERRAT      N 2                lukumäärä, montako kertaa läsnä/poissa

 

 RT-tiedosto (taitomerkinnät)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numero

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KOODI        C 3                taitokoodi

(SIS=sisäluku, ABC=aapiskirja, KRT=kristinopintaito, KAS=käsitys,

RHI=Raamatun historia, RAL=Raamatun lauseet, SEL=selitys, DPS=Daavidin Psalmit,

UST=uskontunnustus, KAT=katekismus, KIR=kirjoitustaito, jne. koodilistasta)

 RIVI             N 1                tiedon rivinumero

 ASIA            N 2                arvosana

(01=yksi piste, 02=kaksi pistettä, 03=kolmepistettä, 04=neljäpistettä, 05=viisi pistettä, 06=viiva ja piste,

07=viiva ja kaksi pistettä, 08=neljä viivaa, 09=kolme viivaa, 10=kaksi viivaa, 11=yksi viiva,

jne. koodilistasta)

 

 RA-tiedosto (äänioikeudet)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 AANI           C 1                äänioikeus

(” ”=ei merkintää, 1=on äänioikeus,

2=on äänioikeus ja äänien lukumäärä

merkitty, 3=ei ole äänioikeutta)

 AANIVV      N 4                äänioikeusvuosi

 AANILKM   N 1                äänien lukumäärä

 

 RE-tiedosto (ehtoollismerkinnät)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 EHTPP         N 2                ehtoollispäivä

 EHTKK        N 2                ehtoolliskuukausi

 EHTVV        N 4                ehtoollisvuosi

 

 RV-tiedosto (avioliittotiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 KNRO          N 3                kuulutuksen järjestysnumero

 KPP              N 2                kuulutuspäivä

 KKK            N 2                kuulutuskuukausi

 KVV            N 4                kuulutusvuosi

 VTAPA        C 1                vihkimistapa (K=kirkollinen,

                                           S=siviilivihkiminen)

 VPP              N 2                vihkipäivä

 VKK            N 2                vihkikuukausi

 VVV            N 4                vihkivuosi

 AVJNRO      N 1                avioliiton järjestysnumero

 EROPP         N 2                eropäivä

 EROKK        N 2                erokuukausi

 EROVV        N 4                erovuosi

 EROTAPA    C 1                erotapa (1=leski,2=leski (päätelty), 3=avioero)

 

 RP-tiedosto (puolisot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 PRIVI           C 2                puolison rivi

 PNRO           C 1                puolison numero

 

 RS-tiedosto (suhteet)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                tiedon järjestysnumero

 SUHDE        C 3                suhdekoodi

(101=isänisä,102=isänäiti,103=äidinisä, 104=äidinäiti, jne. koodilistasta)

 SRIVI           C 2                suhteen kohteen rivi

 SNRO           C 1                järjestys rivillä

 

 RH-tiedosto (huomautustiedot)

 

 Muuttuja       Tyyppi           Merkitys

 ---------------------------------------------------------------

 HENKILO    C 12              henkilönumero (kaikki sidokset)

 HNRO         N 7                henkilönumero (yksi sidos)

 SIDOS          C 4                tallennettavan sidoksen numeroa

 JNRO           N 2                huomautuksen järjestysnumero

 KOODI        C 8                huomautuskoodi

 RIVI             N 1                huomautuksen rivinumero

 ASIA            C 30              huomautusteksti

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

 

Tietokantaan tallennettavia väestörekisteriasiakirjoja ovat Mikkelin

maakunta-arkistossa säilytettävät rippikirjat, lastenkirjat, syntyneiden ja

kastettujen luettelot, kuulutettujen ja vihittyjen luettelot,  kuolleiden ja

haudattujen luettelot sekä muuttaneiden luettelot.

 

Vanhin kirkonkirjamateriaali on peräisin 1700-luvulta, nuorimmat tiedot

ovat vuodelta 1949.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

 

 

Tietojen luottamisessa tietokannasta noudatetaan samoja periaatteita, joita tiedot tietokantaan luovuttava viranomainen noudattaa antaessaan arkistossa olevia kirkonkirjoja tutkijoiden käyttöön.

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

A. Manuaalinen aineisto

 

Karjala-tietokantaan tallennettavia kirkonkirjasidoksia säilytään Mikkelin maakunta-arkistossa. Arkistossa säilytettävien asiakirjojen suojauksessa noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja säädöksiä.   

 

B. ATK:lle talletetut tiedot

 

Tietokantaan tallennetuista tiedoista koottua tietokantaa ja sen hakuohjelman varmuuskopioita säilytetään CD-Rom-levyillä. Tietokannan tallennusaineistoa siirretään tietokantaan jatkuvasti sitä mukaan kuin tallennustyö etenee. Asiaton pääsy rekisteritietoihin on estetty tarpeellisin fyysisin suojausmenetelmin ja ohjelmallisin salasanoin.   

 

 

Tietoturvallisuuden periaatteiden mukaisesti tavoitteena on säilyttää Karjala-tietokannan tietojen luottamuksellisuus, käytettävyys ja eheys.  

 

 

 

 

 

 

 

9. Rekisterin käyttö:

Karjala-tietokannan henkilö-hakuohjelman kuvaus

Katiha –henkilöhaku

 

 

Karjala-tietokannan Katiha–tiedonhakujärjestelmään sisältyvä henkilöhakuohjelma on tutkijoiden käytettävissä Mikkelin maakunta-arkistossa. Tietokannan lähdeaineistona ovat Mikkelin maakunta-arkiston kokoelmiin kuuluvat luovutetun alueen  seurakuntien  arkistoihin  sisältyvät kirkonkirjat. Ohjelman käyttö aloitetaan valitsemalla hiirellä näyttöruudulta Katiha-kuvake.

 

Ohjelmalle voidaan antaa hakuehtoja seuraavasti:

-          kirjoittamalla täydellisinä asuinpaikka-, ammatti- tai nimitiedot  

-          kirjoittamalla vaillinaiset tiedot, esim. nimestä kolme kirjainta

-          käyttämällä merkin korvausta (alaviiva), esim. _altonen

-          käyttämällä useamman merkin korvausta (%), esim. %nen

-          käyttämällä katkaisumerkkiä (kauttaviiva), esim. Tuomi/

-          antamalla vuosiluku (tai ajanjakso):

      syntymä-, vihki-, kuolin-, tulo- tai lähtövuosi

 

Hakuehtoja voidaan antaa sekä isoilla että pienillä alkukirjaimilla. Vuosiluvun tai ajanjakson antamista varten valitaan tapahtumavuosi. Oletuksena on Syntymävuosi. Hakutulosten määrä on myös valittavissa, oletuksena 50. Henkilöhakuun voidaan valita kaikki seurakunnat, joiden kirkonkirjatietoja on tallennettu Karjala-tietokantaan. Mutta haku toimii nopeammin, jos valitaan muutama tai vain yksi seurakunta.

 

Hakua varten on valittava kirkonkirjatiedot, joista henkilöä etsitään. Haettava henkilö voi löytyä rippikirjoista, lastenkirjoista lapsena tai vanhempana, muuttaneiden luetteloista, syntyneiden ja kastettujen luetteloista lapsena tai vanhempana, vihittyjen luetteloista, kuolleiden ja haudattujen luetteloista vainajana tai omaisena. Valittavana on yksi tai useampi hakukohde.    

 

Karjala-tietokannan tallennustilanne saadaan automaattisesti näkyville valittaessa seurakunta, sillä tallennustilanteen näyttäminen on asetuksissa oletuksena samoin kuin lisätietojen rivittäminenkin.    

 

 

Ohjelma aloittaa henkilöhaun, kun hakuehdot valintoineen on annettu ja Suorita haku –painiketta on painettu hiirellä. Haun tulos saadaan Haun tulokset

–välilehdelle, johon tulostuvat tallennetuista tiedoista seurakunta, asuinpaikka, ammatti, etunimi, muut etunimet, patronyyminimi, sukunimi, omaa sukua,

syntymäaika, kuolinaika, kirkonkirja ja sivu.

 

Kirkonkirja-sarakkeen värilliset tiedot toimivat linkkinä tietokantaan tallennettuihin tietoihin. Painamalla hiirellä sarakkeen tekstiä voidaan tutkia tarkemmin, mitä tietoja henkilöstä löytyy kyseessä olevasta kirkonkirjasta. Painamalla värillistä sivunumeroa saadaan listaukseen  kaikki  samalla sivulla olevat henkilöt. Tällainen sivuhaku toimii rippikirjojen, lastenkirjojen ja muuttaneiden luettelojen kohdalla. 

 

Hakuohjelma voidaan lopettaa Tiedosto-valikon Lopeta-valinnalla  tai sulkemalla ohjelma oikean yläkulman x-painikkeella tai lopettamalla toiminta ohjelman omalla Lopeta-painikkeella.