Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öeccles kirkko
ed valalla
efter jälkeen
efterskrefne jäljempänä mainitut
egendom omaisuus
egenus köyhä
ejusdem sama, samaa laatua, samana
enda ainoa
enstaka yksinäistalo
eodem samaan paikkaan
erratum virhe, erehdys
et ja, myös
et cetera ja niin edelleen
ex actis asiakirjojen mukaan
ex officio viran puolesta
exeges selitys
exempli causa esimerkiksi
exemplii gratia esimerkiksi
exitus letalis kuolema
expedierat lähetetty
explicatio selitys
expositus löytölapsi
extinctus kuollut
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.