Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öadern säges vara isän sanotaan olevan
fasta egendom kiinteä omaisuus
fastebrev kiinnekirja
fattig köyhä
fattigavgift vaivaismaksu
fattiglösen vaivaisrahat
fel vika
felaktig virheellinen
femina nainen
fenno suomenkielinen
finne suomalainen
flicka tyttö
flyttat muuttanut
flyttningsbetyg muuttokirja, (-todistus)
flyttningslängd muuttaneiden luettelot
fo syntymäpaikka
folia aukeama, lehti, lehdet
folium aukeama, lehti, lehdet
folk väki
for lähti
fordringar saatavat
fot jalka
frejd maine
frsl seurakunta
från -sta, merkityksessä jostakin
fräjd maine
frälse rälssi
fullmakt valtakirja, valtuutus
fullsutten täysilukuinen, omavarainen
funero haudata
funus hautajaiset
fylleri juopumus
fänta tyttö
fästa kihlata
fästegåfva kihlat
född syntynyt
födelse syntymä
födelseort syntymäpaikka
födoråd syytinki, eläke
fögderi vouti-, kihlakunta
följande seuraava
före detta entinen
före vigsel ennen vihkimistä
före äktenskapet ennen avioliittoa
förelyst kuulutettu
föres under merkitään kirjoihin
föreskrefne edellämainittu
förhörsbok rippikirja
förhörslängd rippikirja
förklaring selitys
förlovad kihlattu
förläning läänitys
förnedrad häväisty
förra giftet aikaisempi avioliitto
förrymt karannut, karkuri
förrätta pitää, toimittaa
församling seurakunta
första gången ensi kerran
förstår Christendoms läran ymmärtää kristinopin
förstår det lästa ymmärtää luetun
försummat Catechismiförhören ollut poissa kinkereiltä
försvunnen hävinnyt
förvaltningssocken hallintopitäjä
föräring lahja
f.d. (före detta) entinen
f.g. (första gången) ensi kerran (ehtoollisella)
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.