Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ögamla boken vanha (rippi)kirja
gammal vanha
gammal piga vanha piika, naimaton naishenkilö
gemene man miehistö, rahvas, yhteinen kansa
genealogi sukututkimus
generatio sukupolvi
genus suku
gierd ylimääräinen vero
gift naimisissa oleva, mennyt naimisiin
gifte avioliitto
giftermål avioliittoon-, naimisiinmeno
gingerlag kinkerikunta
gl vanha
gosse poika
graek till religion kreikkalaiskatolinen
gratis ilmainen, ilmaiseksi, lahjaksi
grav hauta
gravation rasite, kiinnitys
gravid raskaana oleva
gravställe hautapaikka
grift hauta (holvattu)
grundbok kiinteistökirja
gångkläder pitovaatteet
går käy (ehtoollisella)
går till adelisk disk käy aatelisen pöydässä
gård talo, tila, kartano, piha
gåsse poika
gäld velka, perittävät velat
gäldbunden velkainen
gärd apuvero
gärde aitaus, palsta
gärningsöre käsityöläisten ammattivero
gästgivare kestikievari
g:ne miehistö, rahvas, yhteinen kansa
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.