Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öhac lege tämän lain mukaan
hafveri haaksirikko
handling asiakirja
hb historiakirja
hegnder naimaton mies
hemföding täysikasvuinen lapsi
hemfölgd myötäjäiset
hemma från kotoisin
hemma med skrud (vihitty) kotona juhla-asussa
hemma utan skrud (vihitty) kotona ilman juhla-asua
hemman talo, tila
hemmansbruk talon-, tilanpito
hemmantal manttaali, tilaluku
hemmavigsel vihkiminen kotona
hemskifte kotipalsta
hereditarius perinnöllinen
hic täällä
hinderlöshetsbetyg esteettömyystodistus
historiebok historiakirja
hoc est se on, toisin sanoen
hofstat hovikunta
homilia saarnan selitys
honnett kunnollinen, rehellinen
honorarius kunnia
hor huorinteko
hos luona
hostia rippileipä, öylätti
hovmedal haavirahat, kolehtirahat
humati haudatut
humatus haudattu
hundare kihlakunta
hus huone, talo, asunto, talous
husesyn talonkatselmus
husfolk talonväki, perhekunta, huonekunta
husförhör (luku)kinkerit
husförhörsrote kinkerikunta
hushåll huonekunta, perhekunta, talous
hustafla huoneentaulu
huvudstol pääoma
hvadan mistä
hviloläger hauta
hvilorum leposija, hauta
hålla hus oleskella, asua
håvmedel haavirahat, kolehtirahat
häfder aikakirjat, historia
häfderätt nautintaoikeus
häftebur arkisto
här täällä
härad kihlakunta
härads rätt kihlakunnanoikeus
härstädes täällä
häst hevonen
hävda mm. saattaa raskaaksi
höbol heinämaat
höger oikea
högra oikea
hösteting syyskäräjät
h:d kihlakunta
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.