Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öi bok kirjasta (lukutaito)
ibidem samassa paikassa
id est se on
idem sama
ie se on
ifrån -sta, jostakin
ignotus tuntematon
ihjäl kuoliaaksi
illegitimus avioton
immigration maahanmuutto
immission kruununtilan hallintaoikeus
imperial- keisarillinen
in blanco avoin velkakirja/valtakirja
in casu tässä tapauksessa
in corpore kokonaisuudessaan
in dublo kahtena kappaleena
in extenso koko laajuudessaan
in fidem vakuudeksi
in foro oikeuden edessä
in loco paikalla, paikassa
in situ paikalla, paikassa
in summa sanalla sanoen
in toto kaikkiaan
in usu käytännössä, tavallinen
inadvertens epähuomio, erehdys
incola asukas
indelningsverket ruotujakolaitos
indelt militär ruotuväki
indemnitet vastuuvapaus
indicium todistusaihe
indidem samasta paikasta
inert pysyvä
infans pikkulapsi
infanteri jalkaväki
inflyttade seurakuntaan muuttanut
infordrande gälder velka, perittävät velat
infra alempana
inhabil epäkelpoinen
inhysa majoittaa, panna asumaan
inlades pantiin
inlämna esittää, jättää (todistus tms.)
innanläsning sisäluku
insegel sinetti
inspectio tarkastus
inteckning kiinnitys, tilanpanttaus
interimistisk väliaikainen
intestatus kuollut ilman testamenttia
intresse etu, hyöty, korko
introductio esittely, kirkottaminen
inventus löytölapsi
item samaten, samoin, myöskin
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.