Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ökapellgäll kappeliseurakunta
kb rippikirja
kejserlig förordning keisarillinen asetus
kejserligt reglemente keisarillinen ohjesääntö
kistrum arkun paikka
klerus papisto
klockstapel kellotapuli
kollationsbref asetuskirja
kommen ifrån paikka, mistä tullut
kommission tehtävä, toimi
kommunikant ehtoollisvieras
kommunionbok rippikirja
kommunionlängd rippikirja
konfirmation hätäkasteen vahvistus, ripillepääsy
konkordieboken luterilainen tunnustuskirja
konnubium avio
konsistorium tuomiokapituli
konskription sotaväenotto
kontingent osa, kiintiö, apuvero
kontrakt rovastikunta
kontribution pakko- tai sotavero
konventikel hartauskokous
koppar mynt kuparirahaa
korrektionshus pakkotyölaitos
kors risti, ristikirkon sakara eli laiva
kost muona
kramhandel vähittäiskauppa
krigsaga sotakuri
krigsartiklar sota-artiklat
kristnad kastettu
kronohemman kruununtila
krutqvarn ruutitehdas
kungörelse (asiakirjan) kuulutus
kvarlåtenskap jälkeenjättämä omaisuus
kvarn mylly, saha
kvarter kortteli, kaupunginosa
kvinna nainen
kyrka kirkko
kyrklag kirkkokunta, seurakunta
kyrkobok kirkonkirja
kyrkobot kirkkosakko
kyrkoby kirkonkylä
kyrkofrid kirkkorauha
kyrkoförhör kirkkokuulustelu
kyrkogång kirkottaminen
kyrkogård kirkkomaa, -piha
kyrkoplikt kirkon rangaistus
kyrkoråd kirkkoneuvosto
kyrkoräkenskaper kirkontilit
kyrkostämma kirkonkokous
kyrkotagen otettu kirkkoon synnyksen jälkeen
kyrkotagning kirkkoonotto synnytyksen jälkeen
kåst muona
kämnärsrätt kaupunkien alioikeus, kämnerioikeus
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.