Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ölabor työ, ponnistus, synnytys
lag joukko, ryhmä, kunta, laki
laga laillinen
lagrum lainkohta
lagsaga laamannikunta
lagtima ting (lakimääräiset) varsinaiset käräjät
landcommunionbok maaseurakunnan rippikirja
landsarkiv maakunta-arkisto
landsbok läänintilien pääkirja
landsförsamling maaseurakunta
landskommunionbok maaseurakunnan rippikirja
landtbruks institut maatalousopisto
landtvärn nostoväki
landvinning vesijättö
lappson lappalaispoika
lcb maaseurakunnan rippikirja
lectura lukeminen
ledig esteetön, vapaa
legalis laillinen, lainmukainen
legd turvalupa
legdebref turvakirja
lege artis taiteen sääntöjen mukaan
legio rykmentti
legislatur lainsäädäntö
legning vuokraus, pestaus
lego aftal vuokra-, palkkasopimus
legofolk palkolliset
legosängsafgift sairausvuodemaksu
lengd på mantalen och folch manttaali- ja väestöluettelo
libellus kann-, vetokirja
lifdömd kuolemaan tuomittu
lifgeding elatusvero, eläkeläänitys
lifsstraff kuolemanrangaistus
lik ruumis
likbok hautauskirja
likstol ruumisraha, hautamaksu
liköl hautajaiset
litteratus luku- ja kirjoitustaitoinen
ll salavuoteus
loco citato mainitussa paikassa
locus paikka
locus sigilli sinetin paikka, sinetin sijasta
lott osa, palsta
lsg kuulutus
lysning kuulutus
lysningbevis kuulutustodistus
lysningsattest kuulutustodistus
lysningssedel kuulutuskirja
lägerstad leposija, hauta
lägerställe leposija, hauta
lägrad maattu
län lääni
längd luettelo
länsmanssocken hallintopitäjä
läsförhör lukuset, lukukinkerit
läsförhörsrote kinkerikunta
läskunninghet lukutaito
läslag kinkerikunta
läsning i bok sisäluku
läsning ur minnet ulkoluku
lässedel todistus lukutaidosta
lön lagt salaa synnyttänyt
lönnkrögeri salakapakoiminen
lönskaläge salavuoteus
lösegendom irtaimisto
löst folk irtain väki
lösöre irtaimisto
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.