Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öpactum sopimus, avioehto
paganus maalais-
pagina sivu
pagus kylä
pandocheus kestikievari
parcell palsta
parfamilia isän suvun hauta
paria vota samat äänioikeudet
parochia seurakunta
partus synnytys, lapsi
parvus pieni
pastors embetet kirkkoherran virasto
patria isänmaa
pax rauha
penitens katumus
penning raha
peno titulo täysin arvonimin
per capita pääluvun mukaan
petition anomus
petschaft sinetti
piga naimaton nainen
pliktat kärsinyt rangaistuksen
podoroschnaja matkatodistus, -passi
poduschnieafgift henkimaksu
pogosta veropiiri, kirkkopiiri
pojke poika
posito edellyttäen, olettaen
post jälkeen
post mortem kuoleman jälkeen
post partum synnytyksen jälkeen
post scriptum jälkikirjoitus
posterior myöhempi
praecedens edellinen
praedium maatila
praesente läsnä
preces rukouksia
predikstol saarnastuoli
prestbol papin virkatalo
prima ensiluokkaista
pro conjugio kuulutus avioliittoa varten
pro forma muodon vuoksi
pro pietate posuit näine suosituksin
pro tempore tällä haavaa, valmistumatta
probant koetti, tarkastelun lähtöhenkilö
proceritas pituus
professio ammatti
promulgation kuulutus, julistus
propria causa omassa asiassa
propriis verbis omin sanoin
prosteri rovastikunta
protocollum pöytäkirja
proxenus kestikievari
prästgård pappila
prästtionde papinkymmenykset
puerperium lapsivuode
pålaga vero
pörte pirtti, savutupa
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.