Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ösabbatsbrott pyhäpäivärikos
sak asia, riitajuttu
sakfällä tuomita syylliseksi, sakottaa
sakristia sakaristo, sakasti
saköre sakko
salig autuas, vainaja
salvo honoris titulo arvonimeä mainitsematta
samdrägt sopu
samma sama
sammaledes samoin
sanatio parantuminen
sanctus pyhä
satus kylvö
sb rikoskirja, "mustakirja"
scilicet nimittäin
script kirjoitettu
se katso
secret sinetti
secus sukupuoli
sedebetyg mainetodistus
sedel todistus, kirje
segel sinetti
sekular maallinen
senare myöhempi
senatus tuomiokapituli
senior vanhempi
sententia oikeuden päätös
sentonal virkamiesten erikoisvero
sepultus haudattu
sequens seuraava
serus myöhäinen
servitus rasite
sexus sukupuoli
sic siten, sillä tavalla, näinköhän
sida sivu
sigill sinetti
signete sinetti
signum arkistotunnus, paikkamerkintä
silver mynt hopearahaa
similis samankaltainen
sine dupio epäilemättä
själaringning sanoma-, kuolinkellot
själas tehdä kuolemaa
skada sig loukkaantua, vahingoittua
skattande verollinen
skattehemman perintötila, verotila
skattelösen perinnöksiosto
skattetal veroluku, -määrä
skifte jako
skjutslega kyytimaksu
skogshult metsäpalsta
skogslott metsälohko, -osuus
skotmål vetoomus, lykkäys
skrifkunninghet kirjoitustaito
skriftebok rippikirja
skriftermåhl rippi, synnintunnustus
skriftning ripitys
skriftskola rippikoulu
skrud juhla-asu, morsiusasu
skådemynt muistoraha
skåväden ammattikuntalaitos
skärf ropo
skärseld kiirastuli
sköldebref aateliskirja
slutsedel kauppakirja
slägtutredning sukuselvitys
socken pitäjä
sockenallmänning yhteismaa, -metsä
sockenstämma pitäjänkokous
sofvel särvin
sold palkka
solemnicatio vihkiminen
sparta tehtävä, toimi
spinnhus naisten työvankila, kehruuhuone
spiritus henki, sielu
sponsalis myötäjäiset
sportel lisätulo, sivutulo
spurea avioton
spurius avioton
spöslitning raipparangaistus
stad kaupunki
stadsförsamling kaupunkiseurakunta
stafning tavaaminen
stammande änkyttävä
stamtavla sukutaulu, sukuluettelo
stapelstad tapulikaupunki
statskontoret valtiokonttori
stegerhus keittiö, panimo, pesutupa
stegers keittiö, panimo, pesutupa
sterbhus kuolinpesä
stesäng kuolinvuode
stock ansa, jalkapuu
stockhus hirsilinna, vankila
stockstraff jalkapuurangaistus
stoft tomu, maalliset jäännökset
stolrum kullekin määrätty paikka
stomhemman kantatila, emätila
storskifte isojako
strogods lähitalo
stubbhyra kantoraha
stum mykkä
stuprum aviorikos
stycken kappaleita
stånd sääty
ståndspersonbok säätyläisten rippikirja
städsel vuokraus, palkkaus
stämning haaste
stärbhus kuolinpesä
stöld varkaus
sua sponte omasta tahdostaan
sub alla, alle, alta
suecus ruotsalainen
sui juris täysivaltainen
supplik anomus
supplikat hakemuskirja
supplikdiarium anomusdiaari
svaghet heikkous
svarslös suojaton
svarta boken rikoskirja, "mustakirja"
svecus ruotsinkielinen
svenneklass asemiesten luokka
svensk ruotsalainen
svågerlag lankous
svågerskap lankous
symbola uskontunnustukset
symbolum uskontunnustus, -tunnustukset
syn katsastus, katselmus
sytning syytinki, eläke
sätesbyggnad asuinrakennus, säteri
sätesgård aateliskartano, säteri
sätesstuga asuintupa
söder etelä
södra etelä
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.