Etätyöprojekti

Karjala-tietokantasäätiön ja Etelä-Savon ELY-keskuksen yhteistyössä toteuttama etätyöprojekti työllistää pitkäaikaistyöttömiä. Tarkoituksena on tarjota joustavasti työmahdollisuuksia sellaisillekin henkilöille, joille normaalit työmuodot eivät sovi. Työn sisältönä on atk-tallennus: projektiin työllistetyt tallentavat tietokantaan ns. luovutetun Karjalan kirkonkirjoja.

Etätyöprojektin yhtenä tavoitteena on katkaista pitkään jatkunut työttömyys tarjoamalla mielekästä ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Näin ehkäistään syrjäytymisen tuntemuksia, kohotetaan yksilöiden vireyttä sekä opetetaan ja ylläpidetään nyky-yhteiskunnassa tarvittavia atk-taitoja.

Projektiin palkattu henkilö työskentelee joko kotonaan tai erityisissä etätyöpisteissä. Mikkelin lisäksi tallentajia on ollut Hirvensalmella, Joroisissa, Juvalla, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pertunmaalla, Puumalassa, Ristiinassa ja Pieksämäellä. Karjala-tietokantasäätiö lainaa tarvittavat laitteet sekä ohjaa ja valvoo työtä, mutta kukin työntekijä tekee työnsä muuten itsenäisesti 5 h/päivä ja 25 h/viikko. Myös päivittäisen työajan voi suunnitella omaan rytmiin sopivaksi. Työnantaja luottaa että jokainen tekee kohtuullisen työmäärän valvomattakin. Tällä tavoin kenenkään ei tarvitse lähteä työn perässä kymmenien kilometrien päähän.

Etätyöprojekti on toiminut 14 vuotta. Tänä aikana tallennustyössä on ollut jo noin 500 henkilöä. Karjala-tietokannan tallennusaineistosta yli 90 prosenttia on etätyöprojektin työntekijöiden tallentamaa.

Etätyö on työmuoto, jonka merkitys on kasvamassa. Karjala-tietokannan etätyöprojekti on avannut monille henkilöille myönteisen käsityksen tästä erilaisesta tavasta tehdä töitä. Samoin projekti tarjoaa muillekin aloille mallin työllistää ja saada aikaan näkyviä tuloksia kohtuullisin kustannuksin. Karjala-tietokantasäätiölle jää hankkeesta edustava tietokanta, jota eri alojen tutkijat voivat käyttää monipuolisesti.

Vuonna 2004 avattiin tutkijoille Mikkelin maakunta-arkistossa Karjala-tietokannan Katiha-tiedonhakuohjelma. Tutkimuksellinen kiinnostus Karjala-tietokantaa kohtaan on sen myötä lisääntynyt huomattavasti. Ja nyt osa etätyöprojektissa tallennetuista tiedoista on haettavissa Internetistä KATIHA verkkoversion avulla.


Taustaa

Karjala-tietokannan suunnittelu alkoi vuonna 1985. Vuonna 1988 käynnistyneen koeprojektin aikana selvitettiin tietokannan toteuttamismahdollisuudet sekä lähdeaineiston soveltuvuuden että tietotekniikan näkökulmasta. Samalla suunniteltiin tallennusjärjestelmä. Koeprojektin päätyttyä vuonna 1990 perustettiin Karjala-tietokantasäätiö.

Tallennustyön nopeuttamiseksi ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi perustettiin 1998 säätiön hallinnoima Etätyöprojekti.

Etätyöprojektin vetäjänä toimii Jari Ropponen.