Ohje


1. Yleistä

1.1. Hakuehdot

Kun haluttu kirkonkirjatyyppi on valittu, ovat pääasialliset hakuehdot seurakunta, kyselyn tyyppi, aloitus- ja lopetusvuodet sekä aikaväli.

Seurakuntalistasta valitaan yksi tai useampi seurakunta, joista tietoja halutaan hakea. Useamman seurakunnan voi valita pitämällä Ctrl-painiketta pohjassa klikatessa seurakuntien nimiä listassa. Kyselyn tyypistä valitaan tarkempi haettava tietotyyppi. Aloitus- ja lopetusvuodet määrittelevät, miltä vuosiväliltä tietoja halutaan. Jos hakee vain yhdeltä tietyltä vuodelta, voi tämän laittaa aloitusvuodeksi ja jättää lopetusvuoden tyhjäksi. Aikaväli määrittää, miten hakutulokset ryhmitellään. Jos kentän jättää tyhjäksi tai antaa arvoksi 1, listataan tiedot jokaiselta vuodelta erikseen. Jos taas arvo on suurempi kuin yksi, listataan kerralla aina niin monen vuoden tiedot yhdistettynä.

Vihittyjen "Puolison ammatti"-hakutyypissä on lisäksi lisähakuehto, joka nähdään, kun kysely on lähetetty "Lähetä"-painikkeella. Tämä on selitetty tarkemmin kyseisen hakutyypin omassa ohje-kohdassa.

1.2. Hakutulokset

Hakutulokset listataan, kun kysely on lähetetty. Tulostaulukon asettelu riippuu kyselyn tyypistä ja siitä, miten se on katsottu sopivimmaksi esittää. Tulokset ovat kuitenkin aina aikajärjestyksessä, vanhimmat ensin.

Tietokentiksi nimitetään kenttiä, joihin olennaiset tiedot ovat listattu. Nämä on otsikoitu vaaleanvihreällä taustavärillä.

Otsikko- ja yhteenvetorivit ovat otsikoitu harmaalla taustavärillä. Otsikko on aina lihavoitu ensimmäinen rivi ja yhteenvetorivi on taulukon lopussa. Siinä on koottu koko haetun ajanjakson tiedot yhteen.

Taulukon tietokenttien sisältö on selitetty tarkemmin kunkin hakutyypin omassa ohje-kohdassa.

1.3. Lähdemateriaalin tarkkuus

Tämä tilastosovellus pohjautuu lähdemateriaaliin, joka on toisinaan epäselvää tai puutteellista. Näiden ongelmien vaikutus hakutuloksiin on pyritty selvittämään kunkin hakutyypin omassa ohje-kohdassa.


2. Syntyneet

2.1. Syntyneiden lasten lukumäärät

Esimerkkitaulukko:

Antrea - syntyneet
VuosiYhteensä
1900392
1901413
Yhteensä805

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Syntyneiden lasten lukumäärä


2.2. Syntyneiden lasten määrät sukupuolen mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - syntyneet
VuosiYhteensäPoikiaTyttöjäEi sukupuolitietoa
1900392188 (48%)204 (52%)0
1901413216 (52.3%)197 (47.7%)0
Yhteensä8054044010

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Syntyneiden lasten lukumäärä
- Poikia: Poikien lukumäärä
- Tyttöjä: Tyttöjen lukumäärä
- Ei sukupuolitietoa: Lasten, joiden sukupuolitietoa ei ole kirkonkirjassa, lukumäärä


2.3. Synnyttäneen äidin keskimääräinen ikä

Esimerkkitaulukko:

Antrea - synnyttäneiden äitien keski-ikä
VuosiÄitejäKeski-ikäPuutteellisia
190038229.54
190140129.23
Yhteensä78329.37

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Äitejä: Äitien lukumäärä
- Keski-ikä: Synnyttäneiden äitien keski-ikä
- Puutteellisia: Äitien, joiden ikätietoa ei ole kirkonkirjassa, lukumäärä

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Lähdemateriaalissa monisynnytykset on ilmaistu jokaisen lapsen kohdalla esim. numerolla 2, joka tarkoittaa että lapsi on osa kaksossynnytystä. Äitien määrä on laskettu lapsien määrän pohjalta, mikä monisynnytysten tapauksessa tarkoittaa, että esim. kaksoslapsen tapauksessa vain 0,5 "äitiä" lisätään kokonaismäärään per kaksonen, jolloin molemmat lapset yhteenlaskettuna ovat "1 äiti."

Epätarkkuutta voi aiheuttaa esim. tapaus, jossa toinen kaksosista on syntynyt kuolleena, eikä tätä kuollutta lasta ei ole merkitty omaksi rivikseen kirkonkirjaan, vaan tieto on esimerkiksi kirjoitettu henkiin jäänen lapsen tietojen huomautuksiin. Tällöin kaksoissynnytyksestä lisätään kokonaismäärään vain 0,5, eikä 1, jolloin koko vuoden ja sitä kautta koko vuosivälin äitien yhteismäärä saattaa jäädä liian pieneksi. Loppulukema on kuitenkin aina pyöristetty ylöspäin kokonaisluvuksi.


2.4. Monisynnytysten lukumäärät

Esimerkkitaulukko:

Antrea - monisynnytykset
VuosiYhteensäKaksosiaKolmosiaNelosia
190010910
1901111010
Yhteensä211920

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Monisynnytystapausten lukumäärä yhteensä
- Kaksosia: Kaksossynnytysten lukumäärä
- Kolmosia: Kolmossynnytysten lukumäärä
- Nelosia: Nelossynnytysten lukumäärä

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Lähdemateriaalissa monisynnytykset on ilmaistu jokaisen lapsen kohdalla esim. numerolla 2, joka tarkoittaa että lapsi on osa kaksossynnytystä.

Epätarkkuutta voi aiheuttaa esim. tapaus, jossa toinen kaksosista on syntynyt kuolleena, eikä tätä kuollutta lasta ei ole merkitty omaksi rivikseen kirkonkirjaan, vaan tieto on esimerkiksi kirjoitettu henkiin jäänen lapsen tietojen huomautuksiin. Tällöin kaksoissynnytysten lukumäärä laskiessa lisätään kokonaismäärään vain 0,5 eikä 1, jolloin koko vuoden ja sitä kautta koko vuosivälin kaksoissynnytysten yhteismäärä saattaa jäädä liian pieneksi. Loppulukema on kuitenkin aina pyöristetty ylöspäin kokonaisluvuksi.


2.5. Syntyneiden lasten määrät syntymäkuukauden mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - syntyneet kuukausittain
VuosiYhteensäTammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarrasJouluEi tietoa
190039234
(8.7%)
38
(9.7%)
28
(7.1%)
22
(5.6%)
32
(8.2%)
33
(8.4%)
37
(9.4%)
32
(8.2%)
40
(10.2%)
23
(9.4%)
37
(9.4%)
36
(9.2%)
0
(0%)
190141337
(9%)
34
(8.2%)
27
(6.5%)
30
(7.3%)
37
(9%)
38
(9.2%)
42
(10.2%)
40
(9.7%)
38
(9.2%)
30
(10.2%)
22
(5.3%)
37
(9%)
1
(0.2%)
Yhteensä80571
(8.8%)
72
(8.9%)
55
(6.8%)
52
(6.5%)
69
(8.6%)
71
(8.8%)
79
(9.8%)
72
(8.9%)
78
(9.7%)
53
(9.8%)
59
(7.3%)
73
(9.1%)
1
(0.1%)

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Syntyneiden lasten lukumäärä yhteensä
- Tammi, Helmi jne: Syntyneiden lasten lukumäärä kuukausittain
- Ei tietoa: Lasten, joiden syntymäkuukausi puuttuu tai on virheellinen (yli 12), lukumäärä


2.6. Syntymä- ja kastepäivän välinen keskimääräinen aika

Esimerkkitaulukko:

Antrea - syntymän ja kasteen aikaero
VuosiLapsiaAikaero (pv)
190039017.3
190141117.5
Yhteensä80117.4

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Lapsia: Syntyneiden lasten lukumäärä yhteensä
- Aikaero: Syntymä- ja kastepäivän keskimääräinen aikaero päivinä

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Laskennassa ei ole mukana lapsia joiden syntymä- tai kastetiedot ovat puutteelliset


2.7. Syntyneiden lasten määrät vanhempien ammattiryhmien mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - syntyneet äidin ammattiryhmän mukaan
Vuosi 1900
Ammattiryhmä (koodi)Lapsia
ei mainittu (-0 )68
ei ammattia 1 (-1 )319
apulaiset, palvelijat (54010)1
kotiapulaiset, piiat (54020)1
tilapäistyöläiset, irtolaiset (99920)3
Yhteensä392

Tietokentät:
- Ammattiryhmä (koodi): Vanhemman ammattiryhmä, ja sulkeissa ammattiryhmäkoodi
- Lapsia: Syntyneiden lasten lukumäärä ammattiryhmän mukaan


3. Kuolleet

3.1. Kuolleiden henkilöiden lukumäärät

Esimerkkitaulukko:

Antrea - kuolleet
VuosiKuolleita
1900251
1901246
Yhteensä497

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Kuolleita: Kuolleiden lukumäärä


3.2. Kuolleiden henkilöiden määrät kuoliniän mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - kuolleet iän mukaan
VuosiYhteensäAlle 1v1-4v5-14vYli 15vPuutteellisia
190025174 (29.5%)39 (15.5%)21 (8.4%)113 (45%)4 (1.6%)
190124670 (28.5%)44 (17.9%)27 (11%)105 (42.7%)0 (0%)
Yhteensä497144( 29%)83( 16.7%)48( 9.7%)218( 43.9%)4( 0.8%)

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Kuolleiden lukumäärä yhteensä
- Alle 1v: Alle 1-vuotiaina kuolleiden lukumäärä
- 1-4v: 1-4-vuotiaina kuolleiden lukumäärä
- 5-14v: 5-14-vuotiaina kuolleiden lukumäärä
- Yli 15v: Yli 15-vuotiaina kuolleiden lukumäärä
- Puutteellisia: Kuolleet, joiden ikätieto puuttuu


3.3. Alle vuoden ikäisinä kuolleiden lasten määrät kuolinikäkuukausien mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - alle 1-vuotiaina kuolleiden iät
VuosiYhteensä0kk1kk2kk3kk4kk5kk6kk7kk8kk9kk10kk11kkMuut
19007414
(18.9%)
5
(6.8%)
5
(6.8%)
6
(8.1%)
4
(5.4%)
4
(5.4%)
4
(5.4%)
5
(6.8%)
1
(1.4%)
5
(6.8%)
3
(6.8%)
0
(0%)
18
(24.3%)
1901709
(12.9%)
9
(12.9%)
5
(7.1%)
4
(5.7%)
1
(1.4%)
3
(4.3%)
4
(5.7%)
7
(10%)
6
(8.6%)
4
(5.7%)
2
(10%)
0
(0%)
16
(22.9%)
Yhteensä14423
(16%)
14
(9.7%)
10
(6.9%)
10
(6.9%)
5
(3.5%)
7
(4.9%)
8
(5.6%)
12
(8.3%)
7
(4.9%)
9
(6.3%)
5
(8.3%)
0
(0%)
34
(23.6%)

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Kuolleiden lukumäärä yhteensä
- 0kk, 1kk jne: Kuolleiden lukumäärä ikäkuukausittain
- Muut: Kuolleet, joiden kuolinikätiedot puuttuvat, mutta siviilisäädyksi on merkitty lapsi. Tämä sisältää mm. ikätiedoiltaan puutteelliset, kuolleena syntyneet ja pian syntymän jälkeen kuolleet.


3.4. Kuolleiden henkilöiden määrät kuolinsyyn mukaan

Esimerkkitaulukko:

Antrea - kuolleet kuolinsyyn mukaan
Vuosi 1900
Kuolinsyy (koodi)Kuolleita
heikkous,vaivaisuus (0400)22
vanhuus,vanhuuden heikkous (0500)19

Tietokentät:
- Kuolinsyy (koodi): Kuolleen kuolinsyyryhmä ja sulkeissa kuolinsyyryhmän koodi
- Kuolleita: Kuolleiden lukumäärä kuolinsyyryhmässä


3.5. Kuolleiden henkilöiden määrät ammattiryhmittäin

Esimerkkitaulukko:

Antrea - kuolleet ammattiryhmän mukaan
Vuosi 1900
Ammattiryhmä (koodi)Kuolleita
ei mainittu (-0 )20
ei ammattia 1 (-1 )190
kirkkoherrat, papit (14120)1

Tietokentät:
- Ammattiryhmä (koodi): Kuolleen ammattiryhmä ja sulkeissa ammattiryhmän koodi
- Kuolleita: Kuolleiden lukumäärä ammattiryhmässä


3.6. Kuolin- ja hautauspäivän välinen keskimääräinen aika

Esimerkkitaulukko:

Antrea - kuolin- ja hautauspäivän aikaero
VuosiKuolleitaAikaero (pv)
19002518.1
19012417.1
Yhteensä4927.6

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Kuolleita: Kuolleiden lukumäärä yhteensä
- Aikaero (pv): Kuolleiden kuolin- ja hautauspäivien välinen aikaero päivinä

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Laskennassa ei mukana henkilöt joiden kuolin- tai hautauspäivätiedot ovat puutteelliset.


4. Vihityt

4.1. Solmittujen avioliittojen lukumäärät

Esimerkkitaulukko:

Antrea - vihityt
VuosiVihkipareja
190073
190185
Yhteensä158

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Vihkipareja: Vihkiparien lukumäärä yhteensä


4.2. Sulhasten ja morsiamien ammattiryhmät

Kun kysely on lähetetty, tulee tehdä vielä kaksi lisävalintaa. Uudesta listasta valitaan ammatit joiden perusteella halutaan hakea ja listan alta valitaan, haetaanko sulhasen vai morsiamen ammatin mukaan. Tämän jälkeen jatketaan klikkaamalla näiden uusien valintojen alta löytyvää "Lähetä"-painiketta. Jos vuosiehtoja muutetaan, täytyy nämä lisävalinnat tehdä uudestaan.

Hakutulokset listataan siten, että kukin valittu ammatti listataan erikseen. Ensin ensimmäisen ammatin tiedot valituilta vuosilta, sitten toisen ammatin ja niin edelleen.

Esimerkkitaulukko:

Antrea - sulhasten ammattiryhmät
Vuosi 1918
Ammattiryhmä (koodi)Sulhasia
ei ammattia 1 (-1 )32
kauppiaat (41025)1
liikkeenharjoittajat (41030)1

Tietokentät:
- Ammattiryhmä (koodi): Kuolleen ammattiryhmä, ja sulkeissa ammattiryhmän koodi
- Henkilöitä: Ammattiryhmään kuuluvien lukumäärä


4.3. Puolison ammatti

Kun kysely on lähetetty, tulee tehdä vielä kaksi lisävalintaa. Uudesta listasta valitaan ammatit joiden perusteella halutaan hakea ja listan alta valitaan, haetaanko sulhasen vai morsiamen ammattin mukaan. Tämän jälkeen jatketaan klikkaamalla näiden uusien valintojen alta löytyvää "Lähetä"-painiketta. Jos vuosiehtoja muutetaan, täytyy nämä lisävalinnat tehdä uudestaan.

Hakutulokset listataan siten, että kukin valittu ammatti listataan erikseen. Ensin ensimmäisen ammatin tiedot valituilta vuosilta, sitten toisen ammatin ja niin edelleen.

Esimerkkitaulukko:

Antrea - puolisojen ammatit
Vuosi 1901
Morsiamien ammatit sulhasen ammatin (talollinen) mukaan
AmmattiHenkilöitä
leski 1
talollisen leski 1
talollisen tytär 3
Yhteensä5

Tietokentät:
- Ammatti: Haettu ammatti
- Henkilöitä: Ammatinharjoittajien lukumäärä


4.4. Sulhasen ja morsiamen keskimääräinen ikä

Esimerkkitaulukko:

Harlu - sulhasten ja morsiamien keski-ikä
VuosiVihkiparejaSulhasten keski-ikäMorsiamien keski-ikäPuutteellisia
1918430.322.50
19191827.823.40
Yhteensä2228.223.30

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Vihkipareja: Vihkiparien lukumäärä yhteensä
- Sulhasten keski-ikä: Sulhasten keski-ikä
- Morsiamien keski-ikä: Morsiamien keski-ikä
- Puutteellisia: Sellaisten henkilöiden lukumäärä, joiden ikätieto puuttuu (esim. jos samasta vihkiparista sekä sulhasen että morsiamen ikätieto puuttuu, on puutteellisia silloin 2 samasta vihkiparista)


4.5. Sulhasen ja morsiamen keskimääräinen ikäero

Esimerkkitaulukko:

Harlu - sulhasten ja morsiamien keski-ikä
VuosiVihkiparejaIkäero
191847.75
1919185.56
Yhteensä226.65

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Vihkipareja: Vihkiparien lukumäärä yhteensä
- Ikäero: Sulhasen ja morsiamen keskimääräinen ikäero

Laskutavasta:

Keski-ikä on laskettu vihkipareittain. Eli esim. 30-vuotias sulhanen ja 25-vuotias morsian, jolloin ikäero on 5 vuotta. Nämä erot lasketaan vuodelta yhteen, ja jaetaan vihkiparien määrällä. Yhteensä-kohta lasketaan vastaavasti vuosittaisista kokonaisuuksista. Kaikkien sulhasten ja morsiamien ikätiedoista laskettu kokonaisikäero puolestaan saadaan kyselyn 4.4 (Sulhasen ja morsiamen keskimääräinen ikä) lukujen avulla.

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Laskennassa ei ole mukana vihkiparit joista joko sulhasen tai morsiamien (tai molempien) ikätieto puuttuu.


4.6. Sulhasen ja morsiamen keskimääräinen ikä ammattiryhmittäin

Esimerkkitaulukko:

Harlu - sulhasten ja morsiamien iät sulhasen ammattiryhmän mukaan
Vuosi 1918
Ammattiryhmä (koodi)VihkiparejaSulhasten k-ikäMorsianten k-ikä
ei ammattia 1 (-1 )13018
ei ammattia 2 (-2 )12620
talolliset (61110)13426

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Vihkipareja: Vihkiparien lukumäärä yhteensä
- Sulhasten keski-ikä: Sulhasten keski-ikä ammattiryhmässä
- Morsiamien keski-ikä: Morsiamien keski-ikä sulhasen ammattiryhmässä


4.7. Uudelleen avioituminen

Esimerkkitaulukko:

Antrea - uudelleenavioitumiset
VuosiVihkiparejaSulhasiaMorsiamiaPuutteellisia
1900731370
190185590
Yhteensä15818160

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Vihkipareja: Vihkiparien lukumäärä yhteensä
- Sulhasia: Uudelleenavioituneiden sulhasten lukumäärä
- Morsiamia: Uudelleenavioituneiden morsiamien lukumäärä
- Puutteellisia: Sellaisten henkilöiden lukumäärä, joiden siviilisäätytieto puuttuu (esim. jos samasta vihkiparista sekä sulhasen että morsiamen siviilisääty puuttuu, on puutteellisia silloin 2).


5. Muuttaneet

5.1. Seurakuntaan ja seurakunnasta pois muuttaneiden lukumäärät

Esimerkkitaulukko:

Antrea - muuttaneet
VuosiSisäänUlosNetto
190017810672
190119517817
Yhteensä37328489

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Sisään: Seurakuntaan muuttaneiden lukumäärä
- Ulos: Seurakunnasta pois muuttaneiden lukumäärä
- Netto: Seurakunnan nettomuutto


5.2. Mistä seurakunnista seurakuntaan muutettiin

Esimerkkitaulukko:

Antrea - sisäänmuutot seurakunnittain
Vuosi 1900
LähtöseurakuntaHenkilömäärä
Haukivuori1
Hausjärvi2

Tietokentät:
- Lähtöseurakunta: Seurakunta josta muutettiin
- Henkilömäärä: Lähtöseurakunnasta haettuun seurakuntaan muuttaneiden lukumäärä


5.3. Mihin seurakuntiin seurakunnasta muutettiin

Esimerkkitaulukko:

Antrea - poismuutot seurakunnittain
Vuosi 1900
KohdeseurakuntaHenkilömäärä
Akkas1
Elimäki2

Tietokentät:
- Kohdeseurakunta: Seurakunta johon muutettiin
- Henkilömäärä: Haetusta seurakunnasta kohdeseurakuntaan muuttaneiden lukumäärä


5.4. Seurakuntaan muuttaneiden ikäjakauma

Esimerkkitaulukko:

Heinjoki - sisäänmuuttaneet iän mukaan
VuosiYhteensäAlle 15v15-60vyli 60vEi ikätietojaEi hlötietoja
19005915 (25.4%)40 (67.8%)4 (6.8%)0 (0%)0 (0%)
19013511 (31.4%)24 (68.6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Yhteensä9426( 27.7%)64( 68.1%)4( 4.3%)0 (0%)0 (0%)

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Seurakuntaan muuttaneiden lukumäärä yhteensä
- Alle 15v: Seurakuntaan muuttaneiden alle 15-vuotiaiden lukumäärä
- 15-60v: Seurakuntaan muuttaneiden 15-60-vuotiaiden lukumäärä
- yli 60v: Seurakuntaan muuttaneiden yli 60-vuotiaiden lukumäärä
- Ei ikätietoja: Seurakuntaan muuttaneet henkilöt, joista ei ole ikätietoja
- Ei henkilötietoja: Seurakuntaan muuttaneet henkilöt, joilla ei ole omaa tietoriviä. Nämä on laskettu myös "Ei ikätietoja"-kohtaan, mutta ovat lisäksi eritelty tähän erikseeen.

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Seurakunnasta ja vuodesta riippuen muuttajat on usein ilmoitettu vain esim. perheen isännän tiedoilla, jolloin muun perheen tarkempia tietoja ei kirjoissa ole, paitsi lukumäärä. Joskus nimet ym. saattavat näissä tapauksissa löytyä huomautuksista, mutta nämä tiedot eivät ole tilastosovelluksella käytettävissä.


5.5. Seurakunnasta pois muuttaneiden ikäjakauma

Esimerkkitaulukko:

Heinjoki - poismuuttaneet iän mukaan
VuosiYhteensäAlle 15v15-60vyli 60vEi ikätietojaEi hlötietoja
19003914 (35.9%)25 (64.1%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
19015325 (47.2%)28 (52.8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)
Yhteensä9239( 42.4%)53( 57.6%)0( 0%)0 (0%)0 (0%)

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Yhteensä: Seurakunnasta pois muuttaneiden lukumäärä yhteensä
- Alle 15v: Seurakunnasta pois muuttaneiden alle 15-vuotiaiden lukumäärä
- 15-60v: Seurakunnasta pois muuttaneiden 15-60-vuotiaiden lukumäärä
- yli 60v: Seurakunnasta pois muuttaneiden yli 60-vuotiaiden lukumäärä
- Ei ikätietoja: Seurakunnasta pois muuttaneet henkilöt, joista ei ole ikätietoja
- Ei henkilötietoja: Seurakunnasta pois muuttaneet henkilöt, joilla ei ole omaa tietoriviä. Nämä on laskettu myös "Ei ikätietoja"-kohtaan, mutta ovat lisäksi eritelty tähän erikseeen.

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Seurakunnasta ja vuodesta riippuen muuttajat on usein ilmoitettu vain esim. perheen isännän tiedoilla, jolloin muun perheen tarkempia tietoja ei kirjoissa ole, paitsi lukumäärä. Joskus nimet ym. saattavat näissä tapauksissa löytyä huomautuksista, mutta nämä tiedot eivät ole tilastosovelluksella käytettävissä.


5.6. Seurakuntaan muuttaneet ammattiryhmittäin

Esimerkkitaulukko:

Heinjoki - sisäänmuuttajat ammattiryhmittäin
Vuosi 1900
Ammattiryhmä (koodi)Muuttajia
ei ammattia 1 (-1 )41
ei ammattia 2 (-2 )8
apulaiset, palvelijat (54010)2

Tietokentät:
- Ammattiryhmä (koodi): Muuttajan ammattiryhmä, ja sulkeissa ammattiryhmäkoodi
- Muuttajia: Ammattiryhmään kuuluvien seurakuntaan muuttajien lukumäärä


5.7. Seurakunnasta pois muuttaneet ammattiryhmittäin

Esimerkkitaulukko:

Heinjoki - poismuuttajat ammattiryhmittäin
Vuosi 1900
Ammattiryhmä (koodi)Muuttajia
ei ammattia 1 (-1 )25
ei ammattia 2 (-2 )3
työnjohtajat (22610)1

Tietokentät:
- Ammattiryhmä (koodi): Muuttajan ammattiryhmä, ja sulkeissa ammattiryhmäkoodi
- Muuttajia: Ammattiryhmään kuuluvien seurakunnasta pois muuttajien lukumäärä


5.8. Seurakuntaan muuttaneet sukupuolittain

Esimerkkitaulukko:

Antrea - sisäänmuuttaneet sukupuolittain
VuosiMiehetNaisetEi sp-tietoaEi hlötietojaYhteensä
190062615555178
190172596464195
Yhteensä134120119119373

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Miehet: Miesten lukumäärä seurakuntaan muuttaneissa
- Naiset: Naisten lukumäärä seurakuntaan muuttaneissa
- Ei sp-tietoa: Henkilöiden, joiden sukupuolitieto puuttuu, lukumäärä seurakuntaan muuttaneissa
- Ei hlötietoja: Seurakuntaan muuttaneet henkilöt, joilla ei ole omaa tietoriviä. Nämä on laskettu myös "Ei sp-tietoja"-kohtaan, mutta ovat lisäksi eritelty tähän erikseeen.

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Seurakunnasta ja vuodesta riippuen muuttajat on usein ilmoitettu vain esim. perheen isännän tiedoilla, jolloin muun perheen tarkempia tietoja ei kirjoissa ole, paitsi lukumäärä. Joskus nimet ym. saattavat näissä tapauksissa löytyä huomautuksista, mutta nämä tiedot eivät ole tilastosovelluksella käytettävissä.


5.9. Seurakunnasta pois muuttaneet sukupuolittain

Esimerkkitaulukko:

Antrea - poismuuttaneet sukupuolittain
VuosiMiehetNaisetEi sp-tietoaEi hlötietojaYhteensä
190032383636106
190148527878178
Yhteensä8090114114284

Tietokentät:
- Vuosi: Haetut vuodet
- Miehet: Miesten lukumäärä seurakunnasta pois muuttaneissa
- Naiset: Naisten lukumäärä seurakunnasta pois muuttaneissa
- Ei sp-tietoa: Henkilöiden, joiden sukupuolitieto puuttuu, lukumäärä seurakunnasta pois muuttaneissa
- Ei hlötietoja: Seurakunnasta pois muuttaneet henkilöt, joilla ei ole omaa tietoriviä. Nämä on laskettu myös "Ei sp-tietoja"-kohtaan, mutta ovat lisäksi eritelty tähän erikseeen.

Mahdolliset tietojen epätarkkuudet:

Seurakunnasta ja vuodesta riippuen muuttajat on usein ilmoitettu vain esim. perheen isännän tiedoilla, jolloin muun perheen tarkempia tietoja ei kirjoissa ole, paitsi lukumäärä. Joskus nimet ym. saattavat näissä tapauksissa löytyä huomautuksista, mutta nämä tiedot eivät ole tilastosovelluksella käytettävissä.