Valittu kirkonkirjatyyppi: Syntyneet

Kyselyn tyyppi:
Syntyneiden lasten lukumäärät
Syntyneiden lasten määrät sukupuolen mukaan
Synnyttäneen äidin keskimääräinen ikä
Monisynnytysten lukumäärät
Syntyneiden lasten määrät syntymäkuukauden mukaan
Syntymä- ja kastepäivän välinen keskimääräinen aika
Syntyneiden lasten määrät vanhempien ammattiryhmien mukaan

Aloitusvuosi
Lopetusvuosi
Aikaväli