Tutkijapalvelu

KATIHA verkkoversion tietojen haun täydennykseksi tutkijat voivat käyttää Windows-pohjaista Katiha-ohjelmaa Mikkelin maakunta-arkistossa. Arkiston tutkijasalin ns. Katiha-koneilla on käytettävissä kaikki tähän mennessä Karjala-tietokantaan tallennetut tiedot 1600-luvun lopulta vuoteen 1950.

Katiha-ohjelman (sekä verkkoversion) avulla voidaan etsiä sukututkimuksen lisäksi tietoja myös muuhun väestöhistorialliseen tutkimukseen, sillä ohjelmalla voidaan hakea henkilöitä määrittelemällä hakuehdoiksi esim. asuinpaikan nimi tai ammatti. Haun tuloksia voidaan sidoskohtaisesti tarkastella edelleen: hakea henkilöstä tiettyyn sidokseen merkityt kaikki tiedot.

Karjala-tietokannasta voi tilata myös hakemistoja, selvityksiä ja listauksia tallennetuista tiedoista. Lisäksi tehdään pieniä ohjelmointitöitä tutkimuksen kysymyksenasettelun pohjalta. Karjala-tietokantasäätiön henkilökunta auttaa mielellään itäsuomalaisten sukujen tutkimukseen liittyvissä ongelmissa ja lähdeaineiston kartoittamisessa.

Tietokannan tallennusaineistosta 100-vuotta vanhemmat historiakirjatiedot löytyvät myös Suomen Sukututkimusseuran www-sivuilta.


Katiha-henkilöhaku

Karjala-tietokanta avattiin Mikkelissä yleisölle 11.3.2004, jolloin Katiha-henkilöhakuohjelma julkistettiin Mikkelin maakunta-arkistossa. Siten tutkijat voivat varata maakunta-arkistosta ajan tietokoneelle, johon Karjala-tietokanta on asennettu. Tietojen itsenäinen käyttö tutkijasalin tietokoneella on maksutonta. Katiha-henkilöhakuohjelman on ohjelmoinut Niko Kainulainen.