Etusivu

Karjala-tietokanta

Mikkelissä toimiva Karjala-tietokantasäätiö tuottaa ja tarjoaa atk-pohjaista väestötieteellistä lähdeaineistoa tieteelliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen. Sen luoman ja ylläpitämän Katiha-ohjelman tietokantaan tallennetaan tietoja luovutetun Karjalan seurakuntien kirkonkirjoista, joita säilytetään Mikkelin maakunta-arkistossa.

Katiha-ohjelmasta on käytössä kaksi versiota: entinen KATIHA ja uusi KATIHA2. Molemmat versiot sisältävät tietoja vuoden 1914 loppuun saakka. Tästä 100-vuoden julkisuusrajasta poikkeuksena ovat kuolleiden ja haudattujen luettelot, joista tietoja on haettavissa vuoteen 1950 asti, jolloin ns. siirtoseurakunnat lakkautettiin. Karjalaisia siirtoseurakuntia on ollut yhteensä noin 70. Vanhin kirkonkirjamateriaali on peräisin 1600-luvun lopulta ja nuorin aineisto vuodelta 1949.

Karjala-tietokanta palvelee monentyyppistä tutkimusta ja helpottaa joskus hyvinkin vaikeaselkoisten kirkonkirjojen käyttömahdollisuuksia. Tietokannan tietoja voidaan käyttää historiantutkimuksessa, lääketieteellisessä genetiikassa, yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa sekä suku- ja nimistötutkimuksessa. Oivallisesti tietokanta sopii esimerkiksi perherakenteen, muuttoliikkeen tai lapsikuolleisuuden selvittämiseen. Tietokanta tarjoaa hyvät mahdollisuudet myös poikkitieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

Säätiön säännöt

Rekisteriseloste

Possu

Karjala-tietokantasäätiö Facebookissa

Kiitos tuestasi tilille:
FI37 5271 0420 0694 20

Listaus lahjoittajista