Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öcaelabs naimaton
cascus ikivanha
casualia kirkolliset maksut
casus tapahtuma, tapaus
catalogus defunctorum haudattujen luettelo
causa syy, oikeusperuste
caution suullinen lupaus (vihkimisen)
census väestönlaskenta
cf vertaa
charta sigillata leimapaperi (kuulutusmaksusta)
christensdoms lära kristinoppi
christnades kastettiin
clerus papisto
coelebens naimaton
coena Domini Herran ehtoollinen
communicantes ehtoollisella kävijät
communio ehtoollinen, ehtoollisella käynti
communionbok rippikirja
communiserad ripilläkäynyt
confer vertaa
confessio uskon- ja synnintunnustus
confirmation hätäkasteen vahvistus, ripillepääsy
conjugati (avioliittoon) vihityt
coplati vihitty, vihityt
coplatus vihitty, vihityt
corpus keho, ruumis
corpus mortui kuollut ruumis
correctio korjaus, oikaisu
cronohemman kruununtila
crux risti
cultus jumalanpalvelus
cum testimonio todistuksen mukaan
curam gerentes kirkkoneuvosto
curia pappila, lakitupa
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.