Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Öma todistus mukanaan
malbete laidun
mankön miespuolinen
mansdagsverk miespäivätyö
manstakt sotakuri
mantal manttaali
mantals längd henkikirja
mantalsskrifne henkikirjoitettu
manu propria omakätisesti
manufaktur tehdas
manus käsi
matlag ruokakunta
matrimonium avioliitto
mb todistus mukanaan
med kanssa
med attest todistus mukanaan
med betyg todistus mukanaan
med ed valalla
med flyttningsbetyg muuttotodistus mukanaan
medföljd myötäjäiset
men haitta, vahinko
metrika ort.seurakuntien historiakirja
mikrofiche mikrofilmikortti
militieboställe sotilasvirkatalo
minderårig alaikäinen
minnesdväde muistokirjoitus
missgörning rikos
mistag erehdys
moderförsamling emäseurakunta
moderkyrka emäseurakunta
modus tapa, laatu, menetelmä
mola serratoria sahalaitos
mora viivästys
moratorium maksuajan pidennys
morgongåva huomenlahja
mors kuolema
mortalis kuolettava
mortualia hautausmaksut
mortuus kuollut, vainaja
mtl manttaali
mullpengar multarahat
mundig täysi-ikäinen
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.