Muut merkinnät

A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Övaccination rokotus
vaccinerad rokotettu
vadeinstans vetotuomioistuin
vadetalan vetokanne
vadmal sarka (-vaate, -kangas)
valetudinarium sairaala
valplats taistelukenttä
vanbrykta hoitaa huonosti
vanhävd rappiotila, huonosti pidetty
vank vika, virhe
vapenbok vaakunakirja
vapenbragd sotainen urotyö
vapenbrev aatelis-, vaakunakirja
vapenför asekuntoinen
vard ruoka, ateria
varianslectio poikkeava lukutapa
varifrån mistä
varnad varoitettu
vas takuu, takaaja
vastus autio, tyhjä
vectigal tulli, vero
vedbrand polttopuut
vedeldel vastapuoli
vedernamn liikanimi
venerabilis kunnioitettu
venerandum consistorium korkea-arvoisa tuomiokapituli
venia lupa
verbaliter sanatarkasti
verbatim sanasta sanaan
verification oikeaksi vahvistaminen
verifikationsbok läänintilien tositenide
verso kirjassa vasen sivu
verte käännä (sivua)
verte si placet käännä lehteä
veterlig tietty
vetustus vanha
vice vara-, sijais-, sijasta
vicus kylä, maatalo
vid -ssä, -llä, luona
vid liv varande elossaoleva
vid läsförhör olla läsnä lukukinkereillä
vide katso
vide infra katso alas
vide supra katso ylös
vidermäle tunnusmerkki
vidimatio todistaminen
vigd vihitty
vigilans lainailu
vigningshimmel morsiusteltta
vigsel vihkiminen, vihkiäiset
vigselattest vihkimätodistus
vilkor ehdot, varallisuus
villa kylä, maatalo, huvila
viloläger hautapaikka
vinterting talvikäräjät
vistas oleskelee
visthus aitta
vitebot uhkasakko
vitebrott uhkasakon alainen rikos
vitsord arvosana, todistus, valta
vittne todistaja
vittnesbörd maine, arvostelu, todistus
vo errore et omissione oikeus virheiden korjaamiseen
volosti pitäjä
vota secunda toinen arvo
votera äänestää
votum lupaus, ääni
vret peltotarha, aitaus
vulgo yleisesti
vulgus rahvas
vådeligen tapaturmaisesti
vågattest punnitustodistus
vång metsäaitaus
vård huolenpito, vartio
väderqvarn tuulimylly
välbetrodd luottamusta nauttiva
välbevågen suosiollinen
välfrejdad hyvämaineinen
välförståndig hyväymmärryksinen
välskt band nahkaselkäinen kirja
vänster vasen
värbar asekuntoinen
värde arvo, hinta
värderats arvioitu
värdering arviointi
värf toimi, työ, tehtävä
värjemålsed puhdistusvala
värv toimi, työ, tehtävä
väster länsi
västra länsi
 

Verkkoversio

Karjala-tietokantasäätiön vuonna 2004 julkaisemaan kirjaan "Sukututkimuksen asiakirjaopas" liittyvän sanaston verkkoversiossa on laajempi sanasto kuin kirjassa.

Sanaston käyttö: Valitse sanastoryhmä päävalikosta, esim. Suhdemerkinnät ja sitten sanojen alkukirjain.